Ar pozitīvu vērtējumu noslēdzas starptautisks projekts

Drukāt
29.12.2014

Šā gada 11.decembrī notika projekta “Sociāli ekonomiskās attīstības, biznesa un sadarbības veicināšana pierobežas reģionos” (ELRII-233) noslēguma seminārs Vana Vastseliina Bīskapa pilī (Võru apriņķis, Igaunija), kurā sadarbības partneri atskatījās uz aizvadītajiem 20 mēnešiem projektā un vērtēja tā norises gaitu, sasniegto rezultātu nozīmīgumu un nepieciešamību turpināt aizsākto.

Seminārā piedalījās projekta partneri, asociētie partneri - vietējo pašvaldību pārstāvji, uzņēmēji un sabiedrības pārstāvji. Klātesošos uzrunāja Madonas novada domes priekšsēdētājs Andrejs Ceļapīters un sniedza vadošā partnera vērtējumu par projekta norises gaitu, sasniegto rezultātu nozīmīgumu un nepieciešamību turpināt aizsākto.

Madonas novada domes priekšsēdētājs Andrejs Ceļapīters aicināja turpināt iesākto.

Projekta vadītāja Dace Āriņa klātesošajiem atgādināja programmas un projekta mērķus, informēja par galveno raugoties no projekta vadības viedokļa, par notikušajām vadības grupas sanāksmēm, iesniegtajiem ziņojumiem un saņemtajiem avansa maksājumiem.

Projekta vadītāja Dace Āriņa ziņoja par projekta gaitu un rezultātiem.

Katrs projekta partneris sniedza ieskatu galvenajās projekta aktivitātēs, sasniegtajos rezultātos un turpmākajās iecerēs, kas sekmēs projekta ilgtspēju. Ar prezentācijām uzstājās Janīna Apsīte (vadošā partnera projekta koordinatore), Svetlana Žuravļova (Pleskavas apgabala uzņēmējdarbības attīstības un garantiju fonda direktore), Mihkel Varton (Võru partnera biznesa pasākumu koordinators).

Ar aizraujošu foto kolāžu semināra dalībniekus priecēja igauņu partnera projekta asistente Britt Vahter, dinamiskā muzikālā pavadījumā demonstrējot spilgtākos mirkļus no projekta aktivitātēm.

Kopumā projekta ieviešana un sasniegtie rezultāti tika novērtēta pozitīvi. Partneri izteica savstarpēju vēlēšanos sadarboties arī turpmāk, ko apstiprināja ar Sadarbības līguma parakstīšanu. Ar šo līgumu projekta partneri apliecināja savu gatavību turpināt attīstīt projekta ietvaros izveidoto sadarbības tīklu.

Projekta partneri noslēdz Sadarbības līgumu.


Projekta vadītāja Dace Āriņa,  atskatoties uz projekta norises laiku, secina: “Pārsvarā esam paveikuši visu tā, kā bija plānots. Esam veikuši nebūtiskas izmaiņas projekta budžetā, lai uzlabotu projekta kvalitāti un sasniegtu rezultātus vēl efektīvāk – pielikām klāt aktivitātes, kur redzējām, ka tas ir nepieciešams, piemēram, Madonas novada pārtikas ražotāji devās uz tirdziņu Võru ”Uma Mekk 2014”, mūsu amatnieki piedalījās izstādē «Псков ремесленный 2014» Plesakavā.

Ja paskatās no šodienas perspektīvas, tad var secināt, ka tiešām viss ir bijis kārtībā. Projekts ir ieviests pēc plāna un grafika. Projekta sākuma periodā bija ļoti saspringts aktivitāšu grafiks, bija tik daudz nezināmo gan par iepirkumiem, gan par dažām projekta aktivitātēm. Ļoti daudz laika un pacietības prasīja tieši tās aktivitātes, kas saistītas ar iepirkumiem. Tas attiecas gan uz uzņēmējdarbības izstādes aprīkojuma iegādi, gan uz biznesa kontaktu portālu www.cbclift.com. Pēc sākotnējās ieceres bija domāts, ka tas sāks darboties jau šī gada sākumā, bet faktiski tas notika tikai oktobrī. Tā ir vienīgā aktivitāte, kura mums laika grafikā aizkavējās, bet pārējais noritēja saskaņā ar projektā plānoto.

Kādi ir galvenie ieguvumi un rezultāti no šī projekta?

Uzskatu, ka liels ieguvums projektā ir izveidotās biznesa attiecības – gan projektu vadības, gan uzņēmēju starpā. Cilvēki un jaunās biznesa attiecības mums šajā projektā bija prioritāte, jo tas dod pamatu visām turpmākājām biznesa iniciatīvām. Uzņēmējiem bija ļoti daudz iespēju nodibināt kontaktus gan Igaunijā, gan Krievijā, gan tepat Latvijā. Projekta norises laikā netiek radīti jauni biznesa līgumi uzņēmēju starpā, bet visas šīs projekta aktivitātes ir bijis labs impulss tālākām iniciatīvām. Tā ir projekta ilgtspēja!

Praktisks ieguvums ir atjaunotās Madonas uzņēmējdienas, kurām  projekta ietvaros ir iegādāts materiālais nodrošinājums un aprīkojums, un ļoti ceru, ka šī tradīcija turpināsies.

Liels prieks ir arī par projektā iegādātajiem vides monitoriem, kas piešķir Saieta laukumam mūsdienīgu, dinamisku un skaistu izskatu. Novērtējam arī monitora daudzpusīgās iespējas, jo to varēs izmantot ne tikai uzņēmēji, bet arī citu nozaru – kultūras un sporta pasākumu organizatori. Sākotnēji vides monitoru uzņēmēji izmantoja mazāk, bet tagad to izmanto ļoti aktīvi. Tā ir arī bezmakas reklāmas iespēja – nepieciešams tikai sagatavot savu reklāmas rullīti.

Kā ļoti būtisks ieguvums man šķiet pieredze – gan projekta vadībai, gan uzņēmējiem. Projekti ir interesanti ar to, ka tajos ir visdažādākās aktivitātes, kurās ir jāiedziļinās un jāizprot. Piemēram, mums ir jauna pieredze iepirkuma darbā, jauna pieredze jaunākajās tehnoloģijās eidojot šo biznesa kontaktu portālu. Arī uzņēmējiem ir jauna pieredze, piedaloties izstādēs gan Krievijā, gan Igaunijā.

Jāpiemin arī izveidotais biznesa kontaktu portāls www.cbclift.com, kurš tika atklāts mazliet vēlāk kā plānots, tāpēc tas vēl atrodas starta pozīcijās. Ļoti ceru, ka arī šī aktivitāte attīstīsies un turpināsies, jo ideja, izveidot Interneta vietni un izmantot sociālos medijus, kur satikties, sadarboties, diskutēt un tirgoties visu trīs valstu uzņēmējiem, ir aktuāla un uz nākotni vērsta. 

Kādas ir nākotnes idejas pēc projekta noslēguma?

Šis projekts ir devis pamatu jaunām idejām un jauniem projektiem. Noslēguma seminārā mēs noslēdzām Sadarbības līgumu par to, ka visi partneri apņemas pēc projekta beigām informēt un aicināt uz uzņēmējdarbības pasākumiem, nodrošināt biznesa informācijas apriti, atbalstīt tos uzņēmumus, kas meklē sadarbības partnerus projekta teritorijā.

Runājot par sadarbības partneru ieguvumiem,  igauņu partneri izstrādāja investīciju teritoriju plānojumu, un tagad jāstrādā pie tā, lai piesaistītu investorus un attīstītu šīs teritorijas. Pleskavas partneri izveidoja un uzbūvēja pārvietojamo izstāžu centru, jo viņi organize 50 izstādes gadā. Tā ir viņu specifika, un viņi ir ieguvuši milzīgu atbalstu ar šo projektu.

Šis projekts bija vērsts uz vispārēju biznesa un ekonomisko attīstību šajos pierobežu reģionos. Jaunajā finanšu plānošanas periodā nebūs tādas programmas, kāda bija līdz šim. Tagad būs tikai atsevišķas sadarbības programmas Latvija – Igaunija un Latvija – Krievija. Lai trijatā sadarbotos, ir jādomā kā savienot projektus.

Kā jau tas bieži izskanēja noslēguma seminārā, tad gan mēs, gan mūsu partneri esam apņēmības pilni attīstīt jaunas idejas.

Fotogrāfijas no projekta aktivitātēm skatīt te: FOTOGALERIJA.

 

 Komentāri

Jums ir kādi jautājumi, ieteikumi vai vēlaties pavēstīt ko labu? Rakstiet mums!

 

Ienākt savā lietotāja kontā

Izveidot savu profilu

Jaunam lietotājam reģistrēties kā
Reģistrēties